Administracions públiques

Administracions públiques

Recull d’algunes de les pàgines web de les principals Administracions Públiques relacionades amb la discapacitat. En aquestes pàgines podem trobar informació de diferents tipus, com pot ser informació general sobre tràmits i ajuts, normativa, diversos actes organitzats per aquests ens, etc. El llistat es presenta agrupat de major a menor àmbit d’actuació des de l’àmbit estatal fins el local.

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES

Web del Departament de Treball, Afers Socials i Families que ofereix atenció al ciutadà, adreces d’entitats, publicacions, convocatòries, licitacions i biblioteca.

INSTITUT D’ESTADISTICA DE CATALUNYA

Estadístiques oficials de Catalunya referents a població, economia i societat.

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISMINUCIO (IMDB). AJUNTAMENT DE BARCELONA

És un organisme autònom de l”Ajuntament de Barcelona, que fa actuacions adreçades a la promoció i a l”atenció de les persones amb discapacitat per aconseguir la seva integració social basada en els principis de la normalització dels serveis i del reconeixement de la diferència.

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Pàgina web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

IMSERSO

Gestiona serveis socials complementaris de les prestacions del Sistema de Seguretat Social per a gent gran, gent amb discapacitat o emigrats.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS)

Informació sobre afiliació, cotització, prestacions i pensions. Ofereix un servei de Finestra Virtual per als ciutadans.

SITGES CAPAÇ

Blog del Departament Sitges Capaç, de l’Àrea de Benestar Social de l’AJuntament de Sitges on es tracten temes d’accessibilitat i altres relatius a la discapacitat, així com de les activitats desenvolupades per aquest servei.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona ofereix informació d”interès per als municipis de la província de Barcelona. Serveis en xarxa per als ens locals.

CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS.

Servei que ofereix informació sobre tots els aspectes relacionats amb l’autonomia personal i l’accessibilitat de la gent gran i les persones amb discapacitat.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix informació institucional sobre normativa, estudis, centres d’ensenyament i tràmits del professorat.

CATSALUT

Ens públic que garanteix les prestacions sanitàries públiques dels ciutadans de Catalunya. Adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

DEPARTAMENT DE SALUT

Informació detallada dels recursos sanitaris a Catalunya, consells de salut, recomanacions, noticies i protocols d’actuació per a professionals sanitaris.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES

Entitat creada el 1981 per a la defensa dels interessos dels municipis i del ciutadans de Catalunya.

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

Entitat pluralista i representativa dels ajuntaments i altres ens locals catalans.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona és un ens de govern local supramunicipal de caràcter representatiu i d’elecció indirecta, a qui li correspon el govern i l’administració dels interessos de l’agrupació dels municipis de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Diputació de LLeida ofereix per mitjà de la seva pàgina web serveis als ciutadans i als ajuntaments. Sumaris del BOP, licitacions, guia de persones i serveis, seguiment d’expedients, informació al ciutadà, entre d’altres.

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Web de la Diputació de Girona que ofereix una àmplia informació i múltiples serveis relacionats amb aquesta institució.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

El web oficial de Barcelona, creat per l’Ajuntament de la ciutat.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *