Autonomia

Autonomia

Barreres Arquitectòniques

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques

Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat

Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat

Transport públic

Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària

Decret 128/2003, de 13 de maig, sobre mesures d’innovació i foment de la qualitat de la xarxa de serveis regulars de transport de viatgers a Catalunya

Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat

Transport privat

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *