Barcelona compleix els requisits de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.

Barcelona compleix els requisits de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.

Aquesta és la conclusió de l’informe que ha elaborat la Fundació Aequitas, encarregat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

L’informe que ha elaborat la Fundació Aequitas, sobre el compliment de Barcelona de la convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, encarregat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, conclou que la ciutat compleix els preceptes de la convenció.

El document considera que l’Ajuntament de Barcelona està treballant en la línia estratègica que marca la convenció i que calen “només ajustaments” concrets per tal de posar èmfasi en criteris ja adoptats o la implementació progressiva i generalitzada d”alguns programes i actuacions de millora de l’accessibilitat ja plantejats.

La convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el desembre del 2006 i ratificada per l’Estat espanyol el 2008, va significar un canvi de paradigma en l’enfocament de les polítiques per a les persones amb discapacitat, i es va superar la perspectiva assistencial per assumir la perspectiva dels drets humans.

A Barcelona hi ha 115.858 persones amb certificat de discapacitat, el 7,2% de la ciutadania. Per tipologies, la discapacitat més nombrosa és la física, seguida de la malaltia mental, la visual, la intel·lectual i l’auditiva. Del total, el 51% són persones més grans de 65 anys.

L’accessibilitat al transport públic, un exemple que cal seguir

Un exemple d’aquesta línia de treball és l’accessibilitat al transport públic. I és que Barcelona té el 100% de les unitats d’autobusos de TMB accessibles, el 83’5 % de les parades de metro (116 parades) amb ascensor del carrer a l’andana (i a la resta d’estacions estan en obres o en projecte), i el 86% de les parades (119 parades) tenen resolta la distància entre el vagó i l’andana.

A més, per a les situacions en què no es possible fer ús del transport regular existeix el servei públic de transport especial, que diàriament fa uns 850 serveis. Actualment s’està treballant per completar l’accessibilitat comunicativa als transports a través de mesures com ara el sistema d’informació a l’usuari (SIU), que dóna informació visual i acústica dins l’autobús.

L’Ajuntament també treballa en altres àmbits i desenvolupa mesures, per exemple el foment de l’accessibilitat en els actes públics i les manifestacions culturals a partir del projecte “Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics municipals“; l’adaptació del servei de teleassistència a les persones amb discapacitat auditiva o amb dificultats de la parla; la promoció del projecte “Per l’autonomia personal i la vida independent“; la integració escolar i laboral; activitats esportives, i la integració al lleure amb monitors de suport.

Quan les característiques de la discapacitat o el seu alt grau ho fan necessari, es promouen serveis i activitats especials, com ara el desenvolupament del Pla d’equipaments de serveis socials especialitzats (centre de dia, serveis residencials). En aquest sentit, l’Ajuntament té cedits més de 35 solars i equipaments; ha cedit parcel·les d’horts urbans a entitats de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental com a mitjà terapèutic i de lluita contra l’estigma, i lidera l’Observatori Europeu Ciutat i Pobles per a Tothom.

[Font: Ajuntament de Barcelona]

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *