Blog

Servei d’integració esportiva

Servei que té com objectiu promoure les activitats esportives entre les persones amb discapacitat en esports normalitzats. En els casos en què es consideri necessari, es localitza el lloc idoni i s''ofereix un voluntari que acompanyi la persona. Com es fa el tràmit? Cal adreçar-se directament a l''entitat on es vol fer l''activitat...

Read more...

Alta de la targeta rosa per a persones amb discapacitat

La targeta rosa és un document que dóna dret a viatjar gratis o a preu reduït en els transports públics de Barcelona. Aquesta targeta també permet accedir gratuïtament o a preu reduït al zoològic, exposicions, instal·lacions esportives municipals, etc. Com es fa el tràmit? Escolliu una opció: - Persones amb discapacitat menors d'edat - Persones...

Read more...

Neurofibromatosi

Les neurofibromatosis són trastorns genètics del sistema nerviós que afecten principalment al desenvolupament i creixement dels teixits de les cèl·lules neurals (nervioses). Aquests trastorns ocasionen tumors que creixen en els nervis i produeixen altres anormalitats com ara canvis en la pell i deformitats en els ossos. Les neurofibromatosis ocorren en ambdós...

Read more...

Programa d’ajudes d’atenció social (PUA)

Aquest Programa té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la seva integració social. Podran...

Read more...

Pensions No Contributives per Invalidesa

Què és i qui hi pot accedir? La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial,...

Read more...

Servei d’integració esportiva

Servei que té com objectiu promoure les activitats esportives entre les persones amb discapacitat en esports normalitzats. En els casos en què es consideri necessari, es localitza el lloc idoni i s''ofereix un voluntari que acompanyi la persona. Com es fa el tràmit? Cal adreçar-se directament a l''entitat on es vol fer l''activitat...

Read more...