Ajuts i prestacions

Informació sobre les diferents ajudes, prestacions i subvencions relacionades amb la discapacitat.

Programa d’ajudes d’atenció social (PUA)

Aquest Programa té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la seva integració social. Podran...

Read more...

Pensions No Contributives per Invalidesa

Què és i qui hi pot accedir? La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial,...

Read more...

Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar

A diferència dels recursos residencials, l'objectiu d'aquest servei és possibilitar que les persones amb discapacitat que ho dessitgin visquin soles al seu domicili habitual, ja sigui de propietat o de lloguer, o per cessió o úsdefruit. Això implica que la persona amb discapacitat intel·lectual ha de poder mantenir-se per ella mateixa...

Read more...

Subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport

És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments. Es tracta d'una prestació derivada de la Llei d'Integració Social dels minusvàlids (LISMI). De les tres prestacions que estableix aquesta normativa, aquesta és la única que es manté vigent. És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada...

Read more...