Aspectes legals

Protecció de dades

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per aquesta Llei, en el fitxers titularitat...

Read more...

Ús de la pàgina

L'usuari s'obliga a no fer servir la Pàgina per a la realització d'activitats contraries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús d'acord a les condicions establertes al present Avís Legal. Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitaries o d'explotació comercial...

Read more...

Avís legal

El present Avís Legal regula l'ús de la pàgina web www.discapacitat.net (en endavant la Pàgina) titularitat de xxxxxxxxxxxxxx (en endavant el titular), amb domicili social a C/ Xxxxxxxx, xx, x-x, 080xx Barcelona; amb adreça de correu rgpd@discapacitat.net. Per a l'ús de la Pàgina es requereix la acceptació expressa de l'usuari de...

Read more...