Fets Vitals

Servei d’integració esportiva

Servei que té com objectiu promoure les activitats esportives entre les persones amb discapacitat en esports normalitzats. En els casos en què es consideri necessari, es localitza el lloc idoni i s''ofereix un voluntari que acompanyi la persona. Com es fa el tràmit? Cal adreçar-se directament a l''entitat on es vol fer l''activitat...

Read more...

Alta de la targeta rosa per a persones amb discapacitat

La targeta rosa és un document que dóna dret a viatjar gratis o a preu reduït en els transports públics de Barcelona. Aquesta targeta també permet accedir gratuïtament o a preu reduït al zoològic, exposicions, instal·lacions esportives municipals, etc. Com es fa el tràmit? Escolliu una opció: - Persones amb discapacitat menors d'edat - Persones...

Read more...