Discapacitat motora

Lesió medul·lar

La lesió medul·lar és una afectació de la medul·la espinal, la qual forma part del sistema nerviós central i constitueix la via principal per la qual el cervell rep informació de la resta de l'organisme i envia les ordres que regulen els moviments. És un cordó nerviós que, protegit per...

Read more...