Discapacitat orgànica

Sindrome de Alport

La síndrome d'Alport (també anomenat Mal d'Alport) és una malaltia genètica inflamatòria, en què una alteració en la síntesi del col·lagen afecta els ronyons, orelles i ulls causant sordesa i trastorns de la vista, incloent megalocórnea i cataracta. Va ser inicialment identificat pel metge britànic Cecil A. Alport el 1927,...

Read more...