Discapacitats visuals

Síndrome de Wolfram

La Síndrome de Wolfram és una malaltia d'origen genètic que es caracteritza per l'existència de diabetis mellitus i afectació ocular que s'anomena tècnicament atròfia òptica, i consisteix en una degeneració del nervi òptic que pot ocasionar deficiència important de visió. Solen existir altres manifestacions que inclouen sordesa, diabetis insípida i...

Read more...