Guies pràctiques

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ingrés mínim vital

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Queda regulat al RDL 20/2020, de 29 de maig (BOE 1 de juny). Vol prevenir i lluitar contra el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o que formin...

Read more...
coronavirus

Coronavirus

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa anomenada covid-19. Pertany a una àmplia família de virus, ja coneguda, que pot afectar tant les persones com els animals i que en el cas de les persones causa infeccions respiratòries comunes, com...

Read more...

Llei de Dependència

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a "Llei de la dependència", va entrar en vigor l'1 de gener de 2007. Tot i que es tracta d'una norma estatal, el desplegament...

Read more...