Tràmits i gestions

Recull diferents tràmits i gestions per accedir a recursos d’Administracions Públiques i entitats privades.

Exempció de l’impost de matriculació

Alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost. Sol·licitants Ho poden demanar: Els vehicles oficials de l''Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la defensa ciutadana. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars... Les ambulàncies i altres vehicles destinats a l''assistència sanitària o...

Read more...

Duplicat de targeta rosa

Es pot sol·licitar per: Desmagnetització: En l'estació de metro es facilita un passi provisional i notifiquen a la Central de Targeta Rosa que es procedeixi a l'elaboració d'una nova targeta. Se'n poden sol·licitar tants com siguin necessaris. Deteriorament: Deteriorament imputable a l'usuari. Només se'n pot demanar un a l'any. Pèrdua: Només se'n pot...

Read more...

Modificació bancària del pagament de la targeta rosa gratuïta

Com es fa el tràmit? Sol·licitar directament trucant, des de qualsevol telèfon fix de Barcelona ciutat, al telèfon gratuït 900 70 00 77. Es pot sol·licitar també a les Oficines d'Atenció al Ciutadà. Qui ho pot demanar? El titular de la Targeta Rosa o la persona en qui delegui. Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Entitat Metropolitana del...

Read more...

Duplicat del full de pagament de la Targeta Rosa

Com es fa el tràmit? Sol·licitar directament trucant, des de qualsevol teléfon fix de Barcelona ciutat, al telèfon gratuït 900 70 00 77. Es pot sol·licitar també a les Oficines d'Atenció als Ciutadans. Qui ho pot demanar? L'interessat o qualsevol persona en qui delegui. On es pot fer? Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Entitat Metropolitana del Transport (EMT) Dates En...

Read more...

Servei per a la integració laboral

Servei que té per objectiu fomentar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat mitjançant les actuacions següents: Foment de la formació i de l'ocupació.Assessoria legal.Elaboració de programes individuals d'animació, seguiment i suport per a la integració laboral.Recepció de la demanda, valoració i orientació. Com es fa el tràmit? Cal contactar telefònicament amb...

Read more...

Ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials

Són ajuts individuals directes per pagar la despesa originada per l'educació d'infants amb necessitats educatives especials i subsidis d'educació especial per a les famílies nombroses (per transport i mejador). Els ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials es concedeixen per: Transport escolarEducacióMenjador escolarResidència escolarTransport trasllat cap setmana d'alumnes internsTransport urbàMaterial didàcticMaterial...

Read more...

Servei de transport especial

Servei de transport adaptat individualitzat "porta a porta" per a persones amb dificultats greus de mobilitat. És un servei de l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport i està gestionat per Transport Ciutat Comtal (TCC). Sol·licitants Per sol.licitar la targeta personal i intransferible per a la utilització del servei: Cal tenir el...

Read more...