Webs d'interès

Conjunt de pàgines webs a on conèixer altres recursos, entitats, administracions, projectes, etc., a on ampliar informació.

Webs temàtiques

Recull d'adreces de pàgines webs especialitzades en la temàtica de la discapacitat, ja siguin de petites entitats que treballen amb aquestes persones i ofereixen informació de diferents tipus, com d'aquelles pàgines especialitzades a on podem trobar informació general sobre aquest àmbit. DISCAPNET Proposta orientada a oferir informació específica al sector. Formació, treball,...

Read more...

Estudis i programes

Recull de pàgines webs a on trobar informació sobre estudis i programes portats a terme per entitats o institucions, públiques o privades, d'interès per a les persones amb discapacitat o aquelles interessades en aquest àmbit. ORPHANET - PORTAL D'INFORMACIÓ DE MALALTIES RARES I MEDICAMENTS ORFES Orphanet és el portal d'informació de referència...

Read more...

Administracions públiques

Recull d'algunes de les pàgines web de les principals Administracions Públiques relacionades amb la discapacitat. En aquestes pàgines podem trobar informació de diferents tipus, com pot ser informació general sobre tràmits i ajuts, normativa, diversos actes organitzats per aquests ens, etc. El llistat es presenta agrupat de major a menor...

Read more...

Entitats i associacions

Recull d'algunes de les principals entitats i associacions del sector de la discapacitat, tant a nivell nacional, com autonòmic i local. En aquestes pàgines podem trobar informació sobre tràmits i ajuts, normativa, actes organitzats per aquestes entitats i aquells que en depenen. FEDERACIÓ ECOM Ecom és un moviment associatiu integrat per organitzacions...

Read more...