Els treballadors amb una discapacitat que limiti la seva esperança de vida es podran jubilar als 58 anys.

Els treballadors amb una discapacitat que limiti la seva esperança de vida es podran jubilar als 58 anys.

La norma beneficiarà a persones afectades de paràlisi o dany cerebral, anomalies genètiques o congènites, i determinades malalties mentals i neurològiques.


El Consell de Ministres del 4 de desembre de 2009 ha aprovat un Reial Decret pel qual s’estableix l’anticipació de l’edat de jubilació als 58 anys per a treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, quan es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en què s’evidencien una reducció en l’esperança de vida de les persones afectades.

Les discapacitats previstes en el Reial Decret que poden donar lloc a la jubilació anticipada es refereixen a discapacitacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, anomalies genètiques, tipus síndrome de Down, acondroplàsia o fibrosi quística entre d’altres, trastorns de l’espectre autista, anomalies congènites secundàries a Talidomida, síndrome postpolio, dany cerebral adquirit, malalties mentals com esquizofrènia o trastorn bipolar, i malalties neurològiques com ara l’Esclerosi Lateral Amiotròfica, Esclerosi múltiple, Leucodistròfies, Síndrome de Tourette o lesió medul·lar traumàtica.

El Reial Decret ara aprovat desenvolupa l”article 161 bis de la Llei General de la Seguretat Social, de 2007, i serà d’aplicació a tots els règims que integren el sistema de la Seguretat Social. Per accedir a aquesta jubilació anticipada serà condició indispensable trobar-se en alta o situació assimilada a la d’alta.

Normativa anterior

La Seguretat Social va establir ja l’any 2003 coeficients reductors de l’edat de jubilació per a treballadors amb discapacitat igual o superior al 65%. Per sota d’aquest límit quedaven molts treballadors amb discapacitat, la situació de fet justificava la possibilitat legal d’accedir a la jubilació anticipada. La mesura pot afectar, segons les dades d’afiliació a la Seguretat Social, a 20.583 persones amb un grau de discapacitat entre 45% i 64%, i a 10.389 persones amb una discapacitat del 65%.

La reforma de la Seguretat Social de 2007, que ara es desenvolupa reglamentàriament, obre aquesta opció a treballadors amb una discapacitat que comporta una menor esperança de vida i, per això mateix, menys carrera de cotització i menys oportunitats d’arribar a l’edat de jubilació, fixada per a tots els treballadors en funció de l’esperança mitjana de vida.

L’anticipació als 58 anys té en compte, no només el major esforç i la penositat que el desenvolupament d’una activitat professional comporta per un treballador amb discapacitat, sinó també la concurrència d’una reducció de la seva esperança de vida.

Peticions del CERMI

La mesura aprovada pel Govern recull les peticions de les associacions de la discapacitat representades al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que venien demanant l’adaptació de la jubilació a la realitat dels treballadors amb discapacitat, amb el criteri que, en ser aquesta realitat diferent de la de la resta de treballadors, necessita també d’un tractament normatiu diferent, que tingui en compte les seves peculiaritats.

L’anticipació de l’edat de jubilació suposa un nou avenç social i una mesura d’acció positiva que apropa el Sistema de Seguretat Social a la realitat de les persones amb discapacitat, que representen el 9% de la població i que necessiten de polítiques públiques que eradiquin l’exclusió estructural que encara pateixen.

Els treballadors que reuneixin les condicions exigides per acollir-se al que estableix el Reial Decret aprovat ara i en el del 2003 podran optar per l’aplicació del que els resulti més favorable.

[Font: Consell de Ministres]

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *