La Seguretat Social pagarà als pares que tinguin fills amb malalties greus.

Els pares que tinguin un fill amb càncer o alguna malaltia greu que requereixi llargs ingressos hospitalaris percebran un salari equivalent a una baixa laboral temporal per poder atendre el menor.


El subsidi, que està previst per a parelles en què treballin tots dos, només el percebrà un d’ells i serà proporcional a la reducció de la jornada de treball, però sempre que aquest temps sigui almenys la meitat de l’horari. La prestació s’eliminarà quan ja no calgui cuidar el menor de forma contínua, directa i permanent o bé quan el fill malalt compleixi 18 anys.

La necessitat de permisos remunerats en aquests casos de malalties greus era una antiga reclamació dels pares, que en alguns casos han hagut d’abandonar la feina per acompanyar el fill d’hospital en hospital, de vegades, lluny de casa. L’acord es va assolir per unanimitat el 22 de setembre al Congrés, però faltava determinar com es pagarien aquests subsidis.

Els requisits per a l’accés a la nova prestació per atenció de fills amb malaltia greu són els mateixos que els establerts per a la maternitat contributiva: estar afiliat a la Seguretat Social i tenir cobert el període de cotització mínim requerit. La gestió i el pagament correspondran a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals o l’entitat gestora amb qui l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.

La nova prestació, que s’introdueix en la llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2011, modifica tant la llei general de la Seguretat Social com l’Estatut dels Treballadors.

[Font: TV3]

[Més informació: Seguretat Social]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.