Presbiacucia

Presbiacucia

La presbiacúsia és una sordesa de percepció progressiva, especialment dels tons aguts, que provoca una pèrdua de discriminació verbal desproporcionada i que és pròpia de la gent gran.


Epidemiologia

La presbiacúsia es presenta a mesura que les persones envelleixen. Aquest trastorn es presenta aproximadament en un 25% de les persones en edats entre els 65 i 75 anys d’edat i en el 70 a 80% dels que tenen més de 75 anys.

Psicologia

S’ha mostrat en diversos estudis que és més probable que es presenti aquest trastorn en persones amb paranoia respecte a altres pacients amb trastorns psicològics diferents.

Tractament

El tractament utilitzat habitualment és la pròtesi auditiva (audifon), la qual s’ha de configurar i calibrar segons les necessitats audiològiques i el perfil audiomètric del pacient.

Curiositat

Des d’edats inferiors (cap als 25 anys) hi ha també una pèrdua d’audició de les freqüències molt altes, que ha permès la comercialització de l’anomenat mosquitono, un brunzit molest que només és audible per nens i adolescents i que és utilitzat com politò de telèfon mòbil o com un mecanisme preventiu per comerciants que volen evitar la presència de joves en els seus establiments. Ha produït un debat social al Regne Unit, i de moment el govern no ho prohibeix. El seu inventor, Howard Stapleton, va rebre el 2006 el premi Ig Nobel una versió paròdica del Nobel) per aquesta investigació.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *