Protecció de dades

Protecció de dades

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per aquesta Llei, en el fitxers titularitat de Xxxxxxxxx, amb codi d’inscripció a la Agencia XXXXXXXXXX de Protecció de Dades XXXXXXXXXX; amb la finalitat de poder atendre la seva petició i prestar-li el servei sol·licitat, així com mantenir-li informat per diversos canals de comunicació sobre qüestions relatives a la nostra activitat.

Discapacitat.net assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres usuaris/es i garanteix que en cap cas seran cedits a tercers.

Aixi mateix, li informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de Document d’Identitat, adreçada a rgpd@discapacitat.net.

Share this post