Tag - ajuts

Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar

A diferència dels recursos residencials, l'objectiu d'aquest servei és possibilitar que les persones amb discapacitat que ho dessitgin visquin soles al seu domicili habitual, ja sigui de propietat o de lloguer, o per cessió o úsdefruit. Això implica que la persona amb discapacitat intel·lectual ha de poder mantenir-se per ella mateixa...

Read more...

Subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport

És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments. Es tracta d'una prestació derivada de la Llei d'Integració Social dels minusvàlids (LISMI). De les tres prestacions que estableix aquesta normativa, aquesta és la única que es manté vigent. És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada...

Read more...