Tag - guies

Ingrés mínim vital

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Queda regulat al RDL 20/2020, de 29 de maig (BOE 1 de juny). Vol prevenir i lluitar contra el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o que formin...

Read more...
coronavirus

Coronavirus

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa anomenada covid-19. Pertany a una àmplia família de virus, ja coneguda, que pot afectar tant les persones com els animals i que en el cas de les persones causa infeccions respiratòries comunes, com...

Read more...

Llei de Dependència

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a "Llei de la dependència", va entrar en vigor l'1 de gener de 2007. Tot i que es tracta d'una norma estatal, el desplegament...

Read more...