Tag - tramits

Modificació bancària del pagament de la targeta rosa gratuïta

Com es fa el tràmit? Sol·licitar directament trucant, des de qualsevol telèfon fix de Barcelona ciutat, al telèfon gratuït 900 70 00 77. Es pot sol·licitar també a les Oficines d'Atenció al Ciutadà. Qui ho pot demanar? El titular de la Targeta Rosa o la persona en qui delegui. Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Entitat Metropolitana del...

Read more...

Duplicat del full de pagament de la Targeta Rosa

Com es fa el tràmit? Sol·licitar directament trucant, des de qualsevol teléfon fix de Barcelona ciutat, al telèfon gratuït 900 70 00 77. Es pot sol·licitar també a les Oficines d'Atenció als Ciutadans. Qui ho pot demanar? L'interessat o qualsevol persona en qui delegui. On es pot fer? Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Entitat Metropolitana del Transport (EMT) Dates En...

Read more...

Servei per a la integració laboral

Servei que té per objectiu fomentar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat mitjançant les actuacions següents: Foment de la formació i de l'ocupació.Assessoria legal.Elaboració de programes individuals d'animació, seguiment i suport per a la integració laboral.Recepció de la demanda, valoració i orientació. Com es fa el tràmit? Cal contactar telefònicament amb...

Read more...

Ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials

Són ajuts individuals directes per pagar la despesa originada per l'educació d'infants amb necessitats educatives especials i subsidis d'educació especial per a les famílies nombroses (per transport i mejador). Els ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials es concedeixen per: Transport escolarEducacióMenjador escolarResidència escolarTransport trasllat cap setmana d'alumnes internsTransport urbàMaterial didàcticMaterial...

Read more...

Servei de transport especial

Servei de transport adaptat individualitzat "porta a porta" per a persones amb dificultats greus de mobilitat. És un servei de l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport i està gestionat per Transport Ciutat Comtal (TCC). Sol·licitants Per sol.licitar la targeta personal i intransferible per a la utilització del servei: Cal tenir el...

Read more...