Ús de la pàgina

Ús de la pàgina

L’usuari s’obliga a no fer servir la Pàgina per a la realització d’activitats contraries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús d’acord a les condicions establertes al present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitaries o d’explotació comercial remetent missatges que facin servir una identitat falsa.

El titular actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, essent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

El titular podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui fent servir l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina i/o de qualsevol dels seus serveis que en aquesta s’ofereixen que pugui considerar contrari al que s’expressa en el present Avís Legal.

Share this post