Author - admin

Familia

Reconeixement de la discapacitat Real Decreto 1971/1999, de 23 diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23/12/1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del...

Read more...

Autonomia

Barreres Arquitectòniques Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, a la Llei 30/1992, de 26 de...

Read more...

Webs temàtiques

Recull d'adreces de pàgines webs especialitzades en la temàtica de la discapacitat, ja siguin de petites entitats que treballen amb aquestes persones i ofereixen informació de diferents tipus, com d'aquelles pàgines especialitzades a on podem trobar informació general sobre aquest àmbit. DISCAPNET Proposta orientada a oferir informació específica al sector. Formació, treball,...

Read more...

Estudis i programes

Recull de pàgines webs a on trobar informació sobre estudis i programes portats a terme per entitats o institucions, públiques o privades, d'interès per a les persones amb discapacitat o aquelles interessades en aquest àmbit. ORPHANET - PORTAL D'INFORMACIÓ DE MALALTIES RARES I MEDICAMENTS ORFES Orphanet és el portal d'informació de referència...

Read more...

Administracions públiques

Recull d'algunes de les pàgines web de les principals Administracions Públiques relacionades amb la discapacitat. En aquestes pàgines podem trobar informació de diferents tipus, com pot ser informació general sobre tràmits i ajuts, normativa, diversos actes organitzats per aquests ens, etc. El llistat es presenta agrupat de major a menor...

Read more...

Entitats i associacions

Recull d'algunes de les principals entitats i associacions del sector de la discapacitat, tant a nivell nacional, com autonòmic i local. En aquestes pàgines podem trobar informació sobre tràmits i ajuts, normativa, actes organitzats per aquestes entitats i aquells que en depenen. FEDERACIÓ ECOM Ecom és un moviment associatiu integrat per organitzacions...

Read more...