Author - admin

Targeta daurada de Renfe

Reducció del 40% de l'import del bitllet en trens regionals, rodalies o llarg recorregut, tots els dies de la setmana excepte divendres i diumenges. Els divendres i diumenges, la reducció és d'un 25%. Reduccions de 35% a 50% de l'import del bitllet en trens AVE, depenent del número de viatges que...

Read more...

Targeta de pensionistes i de persones amb discapacitat (FGC)

Carnet per a la utilització dels transports depenents de Ferrocarrils de la Generalitat a preus reduïts per a persones grans o disminuides amb un nivell d''ingressos individual inferior al salari mínim interprofessional. Sol·licitants Ho poden demanar: Persones de 65 anys o més. Persones menors de 65 anys amb una disminució de més del 33...

Read more...

Reserva d’aparcament individual

Les persones amb disminució amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes. La persona amb disminució ha de ser el conductor del vehicle. Disposar de vehicle propi adaptat. Disposar de la targeta de...

Read more...

Passi metropolità d’acompanyant

Passi que permet que una persona acompanyi a una persona amb discapacitat en un transport públic de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) sense haver de pagar. El titular del passi és la persona amb discapacitat i l'acompanyant pot ser qualsevol persona. En tot cas, l'acompanyant ha de viatjar amb la persona...

Read more...

Anulació de multes d’estacionament

Els beneficiaris de la targeta de permissibilitat d'aparcament per a vehicles que porten persones amb disminució, als quals es posi multes per estacionament, poden tramitar la seva anul·lació. Com es fa el tràmit? Cal adreçar-se al registre de la Seu del Districte de residència i lliurar-hi un full de descàrrec que serà...

Read more...

Reducció de l’IVA a l’adquisició d’un vehicle

Reducció en el tipus impositiu de l'IVA, passant del 16 al 4%, per l'adquisició d'un vehicle per transportar persones amb discapacitat. Sol·licitants Ho poden demanar persones que adquireixen vehicles amb les següents característiques: Cotxes per a minusvàlids que no superin en pla 40 km. per hora. Queden exclosos els automòbils ordinaris. Vehicles destinats a...

Read more...

Exempció de l’impost de matriculació

Alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost. Sol·licitants Ho poden demanar: Els vehicles oficials de l''Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la defensa ciutadana. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars... Les ambulàncies i altres vehicles destinats a l''assistència sanitària o...

Read more...