Glossari

Guia a on consultar aquelles patologies més comunes, explicades de manera simple i didàctica.

Sordesa

La sordesa és la dificultat o la impossibilitat d'usar el sentit de l'oïda a causa d'una pèrdua de la capacitat auditiva parcial (hipoacúsia) o total (cofosi), i unilateral o bilateral. Així doncs, una persona sorda serà incapaç o tindrà problemes per escoltar. Aquesta pot ser un tret hereditari o pot...

Read more...