Alta de la targeta rosa per a persones amb discapacitat

Alta de la targeta rosa per a persones amb discapacitat

La targeta rosa és un document que dóna dret a viatjar gratis o a preu reduït en els transports públics de Barcelona.

Aquesta targeta també permet accedir gratuïtament o a preu reduït al zoològic, exposicions, instal·lacions esportives municipals, etc.

Com es fa el tràmit?

Escolliu una opció:

– Persones amb discapacitat menors d’edat

– Persones amb discapacitat

Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprès…

Imprimiu i signeu el full de sol·licitud de la targeta rosa. Cal que el signi la persona titular de la targeta i el cònjuge, si és el cas.

Lliureu el full de sol·licitud a qualsevol registre municipal de les Oficines d’Atenció al Ciutadà i adjunteu la documentació necessària.

Si ho preferiu, podeu enviar el full de sol·licitud i la documentació per correu postal a: Apartat de correus 861 FD
08080 Barcelona

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que acrediti una discapacitat superior al 33% i que estigui empadronada a Barcelona.

La modalitat de targeta rosa a la que té dret depèn del seu nivell d’ingressos.

  • Per ser beneficiari de la targeta rosa metropolitana gratuïta cal que els seus ingressos totals siguin inferiors o iguals a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), creat pel Reial decret llei 3/2004 de 25 de juny.
  • Per ser beneficiari del targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda cal que els seus ingressos siguin inferiors o iguals al doble de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), creat pel Reial decret llei 3/2004 de 25 de juny.

Es tenen en compte els ingressos totals de la Unitat Familiar* (pensió, salari, interessos, etc…) i dependrà d’aquests ingressos que s’optarà per la targeta rosa de modalitat gratuïta o reduïda:

AnyMembre U.FTipus de TargetaFins brut/mesFins brut/anual
121gratuïta532,517.455,14
122gratuïta1.065,0214.910,28
123gratuïta1.597,5322.365,42
124gratuïta2.130,0429.820,56
121reduïda1.065,0214.910,28
122reduïda2.130,0429.820,56
123reduïda3.195,0644.730,84
124reduïda4.260,0859.641,12

* Unitat familiar (U.F)

Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares.

Es consideren també membres de l’unitat familiar els fills majors de 18 anys sempre i quan estiguin incapacitats legalment, així com menors de 18 anys o majors incapacitats legalment dels que el matrimoni tingui atorgada la tutela.

Cal saber que les persones que resideixen a altres municipis de l’Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l’Ajuntament on estan empadronades.

Si la persona amb dret a sol·licitar la targeta rosa és menor d’edat ha de tenir document nacional d’identitat, ja que el número del DNI és el que s’utilitza per identificar la targeta.

Documentació

Per fer el tràmit cal aportar algun d’aquests documents:

  • Fotocòpia del certificat de discapacitat de l’ICASS.
  • Fotocòpia del certificat de pensió d’invalidesa de l’INSS.

Dates

En qualsevol moment les persones amb disminució poden sol·licitar la targeta rosa.

La targeta rosa es renova cada any automàticament, si no hi ha canvis econòmics ni personals.

Preu

Any 2013:

Targeta rosa metropolitana gratuïta: 6,30 euros. El pagament correspon a les despeses d”edició i assegurança obligatòria de transport.

Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda: gratuïta, sempre acompanyada de la targeta multiviatge T4 integrada. En aquest cas, les despeses d”edició i assegurança obligatòria de transport es paguen quan la persona titular d”aquesta modalitat de targeta rosa compra la targeta multiviatge T4 integrada.

Organisme responsable

Entitat Metropolitana del Transport.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *