Targeta acreditativa de la discapacitat

Targeta acreditativa de la discapacitat

El dia 3 de desembre es va publicar l’Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre de la Targeta acreditativa de la discapacitat, iniciativa de la Generalitat de Catalunya, impulsada des del Departament d’Acció Social i Ciutadania, que neix en el marc de la Llei de serveis socials i la Declaració de les Nacions Unides pels Drets de les Persones amb Discapacitat.

El dia 5 de març de 2012 s’ha publicat l’Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer de la Targeta acreditativa de la discapacitat, la qual deroga l’anterior Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre.

La targeta va ser consensuada amb les organitzacions representatives del sector agrupades a COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). Per això, inclou en el disseny, el color vermell de fons, les lletres i la identificació tàctil amb format braïlle per a les persones amb discapacitat visual, seguint les indicacions dels experts de la ONCE.

La Targeta acreditativa permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, davant de persones, el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que caldrà acompanyar amb DNI o NIE, amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

La Targeta, a més de ser un element acreditatiu, facilita l’accés a determinats avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Amb aquest objectiu s’ha posat en marxa un programa continu de captació i millora d’avantatges en àmbits de la mobilitat, la cultura, l’esport, l’oci i el lleure a tot Catalunya.

Canvis de la nova Ordre

La Targeta substitueix la resolució administrativa de reconeixement de grau de discapacitat amb la mateixa eficàcia i els mateixos efectes davant d’organismes públics i privats. Sempre que les administracions o organismes públics ho considerin oportú, podran sol·licitar la presentació de la resolució de reconeixement de grau de discapacitat (art. 4.2).

S’expedirà d’ofici a totes aquelles persones a qui se’ls hi reconegui un grau de discapacitat igual o superior al 33%, provisional o definitiu, a partir de l’entrada en vigor de la nova Ordre.

Les persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat amb data anterior a l’entrada en vigor de la nova Ordre poden sol·licitar l’expedició de la targeta acreditativa en imprès normalitzat.

Les targetes expedides a l’empara de l’anterior Ordre tindran els mateixos efectes i eficàcia que les obtingudes a partir de l’entrada en vigor de la nova Ordre.

Més informació i models de sol·licitud

AVANTATGES VINCULATS A LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT !!!

[Font: Departament d”Acció Social i Ciutadania]

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *