Servei de transport especial

Servei de transport especial

Servei de transport adaptat individualitzat “porta a porta” per a persones amb dificultats greus de mobilitat. És un servei de l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport i està gestionat per Transport Ciutat Comtal (TCC).

Sol·licitants

Per sol.licitar la targeta personal i intransferible per a la utilització del servei:

 • Cal tenir el certificat de reconeixement de la disminució.
 • Cal tenir greus problemes de mobilitat (superar el barem de mobilitat reduïda en el certificat de disminució).
 • Cal estar empadronat a Barcelona.

Documentació

Per sol.licitar la targeta d’utilització del transport especial per a persones amb disminució, cal dirigir-se a la seu del Districte que correspongui o al Servei d’Atenció al Públic de l’IMD i lliurar-hi la documentació següent:

 • Full de sol.licitud facilitat per l’Administració.
 • Fotocòpia del certificat de reconeixement de la disminució.
 • Fotocòpia del certificat d’empadronament (es sol·licita a la seu del Districte presentant el DNI).

Tramitació

Les sol·licituds de nous serveis fixos (serveis que es repeteixen en hores, orígens i destinacions i que es poden programar amb antelació) es presentaran per escrit a l’Institut Municipal de Persones amb Disminució. El període per sol·licitar el servei és entre els mesos d’abril i maig i farà referència als serveis entre setembre del mateix any i agost de l’any següent. Aquesta sol·licitud s’ha de renovar cada any.

Per utilitzar el servei esporàdicament, cal telefonar a CETRAMSA, tel. 93 486 07 52, amb una anterioritat màxima de 48 hores, i mínima de 24 hores. L’horari d’atenció és:

 • de dill. a div. per a serveis amb 24h d’antelació: de 9 a 14h
 • de dill. a div. per a serveis amb 48h d’antelació: de 14 a 21h
 • dissabtes per a serveis amb 24 o 48h d’antelació: de 9 a 15h.

CETRAMSA comprovarà si l’usuari disposa de la targeta d’utilització de transport adaptat, valorarà la demanda i oferirà una alternativa:

1. A través de la xarxa de lìnies regulars d’autobús urbà adaptat.

CETRAMSA informarà a l’usuari sobre els recursos i combinació de transport utilitzar tenint en compte que:

 • Ha d’haver-hi una parada de transport públic regular adaptat a una distància inferior als 300 metres des de l’origen del viatge. Igualment s´ha de fer, amb el lloc de la destinació del viatge.
 • Ha d’haver-hi com a mínim un itinerari accessible entre l’origen del viatge i la parada de transport públic regular adaptat més propera. Igualment s´ha de fer la destinació del viatge.
 • En el trajecte proposat no hi haurà més d’un transbordament entre línies de transport públic regular adaptat. En aquest cas, haurà d’haver-hi com a mínim un itinerari accessible entre les dues parades corresponents.
2. A través del servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda severa.

El servei s’oferirà a partir de microbusos adaptats o serveis subcontractats de taxi adaptat.

Observacions

En el cas que l’usuari hagi d’anul·lar el servei, caldrà que ho notifiqui al telèfon de CETRAMSA 93.486.07.40 (contestador) com a mínim una hora abans de la realització del servei. Si en el termini d’un any es produeixen 5 no presentacions o 20 anul·lacions, hi haurà una penalització que es concreta en no permetre la utilizació del servei durant el període d’un mes.

El Districte tramet la sol.licitud de targeta d’utilització del transport especial a l’Institut Municipal de Persones amb Disminució, el qual, després de demanar confirmació a l’ICASS que l’usuari té la mobilitat reduïda, notifica a l’usuari per escrit la concessió o no de la targeta. Aquest tràmit triga 20 dies aproximadament.

El preu del microbús adaptat és el mateix que la resta d’autobusos urbans municipals. Les targetes multiviatge vàlides per als autobusos municipals no es poden utilitzar al microbús adaptat. No obstant això, hi ha targetes multiviatge (10 viatges) que es poden comprar al mateix conductor del vehicle.

La targeta rosa i la targeta d’acompanyant també són vàlides per a aquest servei. Si es té la targeta rosa amb tarifa reduïda, les targetes multiviatge es compren a les oficines de TCC.

Qualsevol reclamació escrita cal fer-la a la Seu del Districte o a l’Institut Municipal de Persones amb Disminució.

Preu – tases

En cas d’utilitzar el servei subcontractat de taxi adaptat, el preu del trajecte serà de 0,90 euros.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *