Subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport

Subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport

És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments.

Es tracta d’una prestació derivada de la Llei d’Integració Social dels minusvàlids (LISMI). De les tres prestacions que estableix aquesta normativa, aquesta és la única que es manté vigent.

És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades pels desplaçaments fora del domicili habitual de les persones disminuïdes que tinguin greus dificultats per utilitzar transports col·lectius. També el poden percebre les persones amb discapacitat ateses en centres en règim de mitja pensió i en centres en règim d’internat quan es desplacin, 10 o més caps de setmana a l’any, fora del centre. La quantia del subsidi és de 57,26 €, per dotze pagues (687,12 €/anuals).

A qui va adreçat?

A les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que acreditin el compliment dels requisits.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *